ÅRSMØTE GRANE IL 2021

Grane il flytter årsmøtet til den 24 mars.Dette pga coronaen,inntil da må vel endel være avklart får vi håpe.Saker som ønskes behandlet må være styret i hende innen den 10 mars.Møtet holdes på Trixie kl.19,00.Alle er hjertlig velkommen .Bevertning.